Przystań
żeglarska
Galeria
Cennik - Przystań Zamek

Cennik Przystani Pasażerskiej przy Zamku w Malborku

Price list of Passenger’s Harbour

 

 Okres

 

Usługa

w okresie/in time

01.05 - 30.06

oraz                             

 01.09. - 31.10.

w okresie/in time                                                         01.07. - 31.08.

 

UWAGI

Remarks

jednorazowe przybycie

jednostek turystycznych z postojem do 5 godz.    

One-stop arrival of tourist units

 staying to 5 hours                                           

100,00 zł

100,00 zł

WC dostępne w odległości 30 m płatne oddzielnie.

Podłączenie do prądu do 5 godz.

 

10,00

10,00

 

Podłączenie do prądu całodobowo

 

20,00

20,00

 

postój stały

 jednostek realizujących cykliczny rozkład rejsów /

Opłata za miesiąc

Constant stay of units performing a cyclical timetable of cruises / per month

2000,00 zł

2500,00 zł

Podpisana stała umowa deklaracji wraz z harmonogramem rejsów

Signed constant agreement contract with timetable of cruises

 

postój stały

 jednostek realizujących cykliczny rozkład rejsów / Ryczałt cały sezon

Constant stay of units performing a cyclical timetable of cruises / Lump sum for  season

7000,00

Podpisana stała umowa deklaracji wraz z harmonogramem rejsów

Signed constant agreement contract with timetable of cruises

 

 

rozwieszenie baneru lub flagi reklamowej do 3 mb /

Opłata za miesiąc

Hanging banner or flags advertising to 3 mb  / per month

100,00 zł

150,00 zł