Camping
"Nogat" nr 197
Galeria
ratusz.pl
 
Baza Campingów
 
 
Regulamin
Regulamin campingu ,,Nogat” nr 197
 
 1. Camping czynny jest w sezonie letnim od 15.04 do 30.09
 2. Na terenie campingu należy zwracać uwagę na miejsca wyznaczone dla camperów oraz miejsca, w których można rozstawić namiot i poruszać się zgodnie z planem.
 3. Doba na campingu trwa od godziny 1400- 1200.
 4. Obowiązuje dokonanie formalności meldunkowych w recepcji niezwłocznie po przybyciu na camping, opłaty za pobyt na campingu pobierane są z góry.
 5. Otrzymany rachunek uprawnia do przebywania na campingu.
 6. Camping może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu campingu lub gości przebywających na campingu albo też w inny sposób zakłócił spokój i funkcjonowanie obiektu.
 7. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie campingu w godzinach od 800- 2200.
 8. Na terenie campingu obowiązuje cisza nocna w godzinach 2200- 600. W godzinach ciszy nocnej osoby przebywające na campingu mają obowiązek zachowywania się tak, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 9. Camping świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji.
 10. Goście przebywający na campingu mają obowiązek przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciw pożarowych.
 11. Na campingu mogą przebywać zwierzęta domowe tylko z aktualną kartą szczepień, w przypadku psów wymagane jest były one wyprowadzane w kagańcu i na smyczy; właściciele są zobowiązani sprzątać po swoich zwierzętach, obowiązuje zakaz kąpania zwierząt w sanitariatach.
 12. Camping nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przyczepach campingowych, caravaningowych oraz namiotach, których nie oddano do depozytu.
 13. Recepcja campingu zapewnia bezpieczne przechowywanie zdeponowanych rzeczy wartościowych, jak również tymczasowe przechowywanie bagażu gości zameldowanych na campingu.
 14. Gość zameldowany na campingu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych campingu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 15. Osoby zameldowane na campingu zobowiązane są do zachowania porządku i nie zaśmiecania terenu campingu, a wyjeżdżając powinny pozostawić miejsce campingowe w czystości. 
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przedmioty zostaną przechowane przez trzy miesiące, a następnie przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 
Dziękujemy za przestrzeganie zasad regulaminu i życzymy miłego pobytu!!!
 
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 82-200 Malbork
tel/fax +48 55 272 24 13
e-mail: hotel@caw.malbork.pl, info@caw.malbork.pl
www.caw.malbork.pl

NIP: 579-22-48-912
REGON: 221574649